ONE PIECE COSPLAY KING GRAND PRIX ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว!

[ONE PIECE] และ [World Cosplay Summit] ได้จับมือเป็นพันธมิตรกัน!
และกำลังรับสมัครคอสเพลย์เยอร์ตัวละครONE PIECEจากทั่วโลก!!

เรากำลังเปิดรับสมัครคอสเพลย์ตัวละครจากทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมในงานที่ระลึกครบรอบ20ปี [ONE PIECE] เป็น TV Anime.
โดยตัวละครที่จะทำการเลือกสรรนั้นมีหมวกฟางและผองเพื่อน9คน+ตัวละครอื่นๆอีก11คน
โดยผู้ที่ถูกคัดเลือก20คนจากทั่วโลกจะได้เข้าร่วมบนเวทีGRAND PRIXในงานWorld Cosplay Summit 2019ซึ่งจะจัดขึ้นที่Oasis 21!

●ระยะเวลาการประกวด
วันที่ 7 เดือน 1 ปี 2019 เวลา 0:00 (GMT) 〜 วันที่ 30 เดือน 3 ปี2019 เวลา 23:59 (GMT)

●วิธีการสมัคร
เวลาที่โพสต์ภาพถ่าย กรุณาใส่ [#opcosplayking] ในช่องคอมเมนท์นะคะ.

▼สมัครเป็นสมาชิก Cosplayers.Global
https://www.cosplayers.global/sign_up

●การตัดสิน

เดือน 4 ปี 2019
คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกโดยอ้างอิงจากจำนวนถูกใจของภาพถ่ายที่โพสต์ค่ะ.
และอาจมีการร้องขอภาพถ่ายหรือข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมด้วยนะคะ.
*จะทำการติดต่อกลับด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับทางCosplayers.Globalค่ะ.

ช่วงต้นเดือน 5 ปี 2019 (กำหนดการชั่วคราว)
ติดต่อเป็นรายบุคคลถึงผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อแจ้งผลให้ทราบค่ะ.
*จะทำการติดต่อกลับด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับทางCosplayers.Globalค่ะ.

วันที่ 3 เดือน 8 ปี2019
ทำการคัดเลือกรอบสุดท้ายบนเวที World Cosplay Summit 2019 ที่ Oasis 21ค่ะ.

▼ตรวจสอบรายละเอียดการประกวดหรือกฎข้อบังคับต่างๆได้ที่เวปทางการนะคะ.
http://worldcosplaysummit.jp/opcosplayking/

▼เข้าดูผลงานของผู้สมัคร
Click here!

Follow me!