[~ วันที่29 เดือน4][C.G Cup info] การประกาศผลของ Cosplayers.Global Cup ในช่วงครึ่งแรก

วันนี้เวลา 0.00น.ตามเวลากลาง [Greenwich]
เราขอประกาศผลของ Cosplayers.Global Cup ในช่วงครึ่งแรกให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ!

อันดับที่ 1

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 2

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 3

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 4

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 5

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 6

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 7

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 8

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 9

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 10

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 11

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 12

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 12

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 14

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 15

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 15

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 15

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 18

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

Cosplayers.Global Cup ครั้งที่4ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว! โดยผู้ชนะจะได้เป็นนายแบบ/นางแบบอย่างเป็นทางการของWCS2018!

Follow me!