[~ วันที่11 เดือน11][C.G Cup info] การประกาศผลของ Cosplayers.Global Cup ในช่วงครึ่งแรก

วันนี้เวลา 0.00น.ตามเวลากลาง [Greenwich]
เราขอประกาศผลของ Cosplayers.Global Cup ในช่วงครึ่งแรกให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ!

▼Cosplay Photo
อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

อันดับที่ 4

อันดับที่ 5

อันดับที่ 6

อันดับที่ 7

อันดับที่ 7

อันดับที่ 9

อันดับที่ 10

▼Cosplay Short Movie
อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

Cosplayers.Global Cup ครั้งที่5 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

Follow me!