แจ้งกำหนดการปิดเว็บไซต์ชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงระบบ (7/11)

ทางทีมงานขอแจ้งกำหนดการในการปิดเว็บไซต์ชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงระบบ
ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ Cosplayers.Global ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ช่วงเวลาปิดเว็บไซต์เพื่อทำการปรับปรุงระบบ
2019/7/11 13:00 〜 15:00 (JST)

Follow me!