ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าสู่ WCS Online Contest รอบที่ 2 แล้วค่ะ!

จะขอประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ WCS Online Contest รอบที่ 2 ให้ได้ทราบกันนะคะ!

– กำหนดการล่วงหน้าโดยสังเขป
ประกาศผลทาง Cosplayers.Global News ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน 6 ค่ะ
(ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศ เราจะทำการติดต่อกลับด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
จนถึงวันที่ 30 เดือน 6 ทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Cosplayers.Global)
เพื่อให้มาร่วมงานประกาศรางวัลในงาน “World Cosplay Championship”
ในวันที่ 4 เดือน 8 ปี 2019 ค่ะ!

– ผู้ตัดสินในการตัดสินรอบที่ 2
https://news.cosplayers.global/th/news/wcs_online_contest2019-1.html

– ผลงานที่ถูกเสนอชื่อใน “WCS Video Championship 2019”

https://www.cosplayers.global/posts/53425

https://www.cosplayers.global/posts/52707
https://www.cosplayers.global/posts/53102
https://www.cosplayers.global/posts/53100

*C.G Cup

*C.G Cup

*C.G Cup

– ผลงานที่ถูกเสนอชื่อใน “WCS Photo Championship 2019”

https://www.cosplayers.global/posts/53138
https://www.cosplayers.global/posts/53135
https://www.cosplayers.global/posts/53127
https://www.cosplayers.global/posts/53103

https://www.cosplayers.global/posts/53358

https://www.cosplayers.global/posts/51461

https://www.cosplayers.global/posts/50098
https://www.cosplayers.global/posts/30841
https://www.cosplayers.global/posts/52011

https://www.cosplayers.global/posts/53231
https://www.cosplayers.global/posts/53223
https://www.cosplayers.global/posts/53222
https://www.cosplayers.global/posts/45163

https://www.cosplayers.global/posts/51308
https://www.cosplayers.global/posts/51313
https://www.cosplayers.global/posts/51312
https://www.cosplayers.global/posts/51314

https://www.cosplayers.global/posts/51541

https://www.cosplayers.global/posts/53176
https://www.cosplayers.global/posts/53175
https://www.cosplayers.global/posts/53172
https://www.cosplayers.global/posts/53173

https://www.cosplayers.global/posts/52878
https://www.cosplayers.global/posts/52880

https://www.cosplayers.global/posts/53484
https://www.cosplayers.global/posts/53487

https://www.cosplayers.global/posts/50912
https://www.cosplayers.global/posts/50903

*C.G Cup

*C.G Cup

*C.G Cup

*C.G Cup

*C.G Cup

Follow me!