รายละเอียดเกี่ยวกับ WCS Video Championship 2018

▼อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ WCS2018 Online Contest ได้ทางนี้ค่ะ
https://news.cosplayers.global/th/news/wcs_online_contest2018.html

●วิธีเข้าร่วมการประกวด
กดปุ่มสมัครที่ปรากฎบนเพจของคลิปสั้นที่ต้องการส่งเข้าประกวดค่ะ

●เกี่ยวกับ Award (รางวัล)

WCS Video Award (1รางวัล)
รางวัลสำหรับผลงานที่ได้รับคะแนนมากที่สุดจากผู้ตัดสิน
ผู้ได้รับรางวัลจะถูกเชิญมาร่วมงาน World Cosplay Championship และประกาศรางวัลบนเวที

Character Award
รางวัลสำหรับผลงานที่แสดงให้เห็นถึงตัวละคร ฉาก หรือเรื่องราวได้อย่างสมจริง

Comedy Award
รางวัลสำหรัลผลงานที่เรียกเสียงหัวเราะได้อย่างถล่มทลาย

Impact Award
รางวัลสำหรับผลงานที่มีการแสดงหรือภาพที่สมจริงจนเกิดความประทับใจอย่างที่สุด

Idea Award
รางวัลสำหรับผลงานที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรและน่าสนใจ

●ข้อควรจำในการเข้าร่วมประกวด
・ผลงานที่เข้าร่วมประกวดไม่สามารถเจาะจงได้ว่าจะได้รางวัลหรือไม่
เนื่องจากผลงานที่จะได้รับรางวัลต่างๆนั้นทำการคัดเลือกจาก
ผลงานทั้งหมดที่เข้าร่วมประกวด

・ผลงานที่เข้าร่วมประกวดมีความยาวไม่เกิน15วินาที มีขนาดของไฟล์ไม่เกิน20MB
และรูปแบบของวิดีโอเป็นรูปแบบMP4
แต่ในกรณีที่บราวเซอร์ที่ท่านใช้งานไม่สามารถเล่นคลิปวิดีโอที่อยู่บน Cosplayers.Global ได้
ทาง [แผนกบริหาร WORLD COSPLAY SUMMIT] ไม่สามารถรับผิดชอบได้

・ผู้ใช้งาน1คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง1ผลงานเท่านั้น
ในกรณีที่ส่งผลงานอื่นเข้าร่วมประกวด ผลงานก่อนหน้าที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

・เงื่อนไขในการพักอาศัยที่นาโงย่าในช่างระหว่างวันที่ 3/8/2018 (ศุกร์) – วันที่ 5/8/2018 (อาทิตย์)
จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทางสำหรับสองท่านจากที่พักอาศัยในประเทศมายังนาโงย่า
และทั้งสองท่านต้องเป็น [คอสเพลย์เยอร์] กับ [ผู้สร้างสรร (ช่างภาพหรือผู้ตัดต่อ)] ตามกฎที่วางไว้

・ตามกฎที่วางไว้ 1ผลงานจะมีคอสเพลย์เยอร์ปรากฎเพียงหนึ่งคน
แต่หากมีหลายตัวละครมาร่วมด้วย แม้จะไม่เสียสิทธิแต่มีคอสเพลย์เยอร์ที่ปรากฎอยู่ในภาพ
เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ได้สิทธิ

・ไม่จำกัดรูปแบบชุดในการใช้
แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับWCS ไม่ใช่ชุดที่ทำด้วยตัวเอง
หรือไม่ใช่ตัวละครที่เป็นผลงานของทางญี่ปุ่นก็เข้าร่วมได้

・หากช่างภาพจะเข้าร่วมประกวดก็สามารถทำได้
แต่ผู้ตัดสินของ World Cosplay Championship นั้นมาจากคอสเพลย์เยอร์เป็นหลัก

・ภาพหรือเสียงที่ใช้ในภาพถ่ายหรือวิดีโอ กรุณาใช้ของที่ถูกต้อง
เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นมา [แผนกบริหาร WORLD COSPLAY SUMMIT] ไม่สามารถรับผิดชอบได้

・ไม่มีการจำกัดอายุ
ทว่า ในกรณีที่ไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนทำการสมัครเพื่อร่วมประกวด
ในกรณีที่ผู้ปกครองอนุญาต และหากมาที่ญี่ปุ่นเพียงลำพังได้ก็สามารถเข้าร่วมงานรับรางวัลได้
ในกรณีที่มากับผู้ปกครอง ต้องรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทางด้วยตัวเอง
*การจำกัดอายุแตกต่างกันในแต่ละประเทศและภูมิภาค

・ลิขสิทธิ์ภาพบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
หรือการประกาศล่วงหน้าของ [WORLD COSPLAY SUMMIT]
เป็นของ [แผนกบริหาร WORLD COSPLAY SUMMIT]

Follow me!